Urgent Urbanity

  • Roan vind-, innovasjon- og naturpark

  • Client : Municipality of Roan + Sarepta Vind + Innovasjon Norge
  • Location : Roan, Norway
  • Program : Planning
  • Team : Mario Vahos + Jon Aarhus + Kata Palicz +(RI-EG)Sami Rintala

  • Download reporthere

  Roan vind-, innovasjon- og naturpark ønsker å etablere alternative scenarioer for verdiskaping rundt vindkraft i Roan kommune. Rapporten tar utgangspunkt i den eksisterende vindparken på Bessakerfjellet og utfordrer til videreutvikling av konseptet for å øke de positive innvirkningene det har for Roans innbyggere - innenfor og utenfor anlegget. Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder ble benyttet i denne studien. De kvantitative dataene ble samlet inn fra studier og rapporter som har blitt laget om området for myndighetene og utbyggeren av vindparken. De kvalitative forskningsdata bestar av intervjuer og samtaler med beboere, lokale myndigheter, bedrifter. Rapporten analyserer perspektivet fra brukere, eiere, myndigheter og andre interessenter for å skape et sterkt og saklig grunnlag for de tre prosjektforslagene: Akupunktur Arkitektur, Digitale Forbindelser og Kunnskapsstier. Rapporten er organisert i seksjoner som spenner fra analyse til forslag, og må leses som en helhet - en overordnet plan som tar i betraktning temaer som innovasjon, teknologi, arkitektur, natur, biologisk mangfold og kulturell- og sosial samhandling.