Urgent Urbanity

  • Bessaker RO + BO

  • Client: Robu AS
  • Location : Bessaker (NO)
  • Program : Housing and services
  • Date : 2013
  • M2 :
  • Team : Mario Vahos +(RI-EG)Sami Rintala

  RO + BO er en utvidelse av den eksisterende rorbu-virksomheten i Bessaker og består av en kombinasjon av boliger, fritidsboliger, felleshus, kontorlokaler og fritiidsanlegg som samspiller med den spektakulære beliggenheten, og forsterker kontakten mellom sjø og land. Gjennom varierte bygningsformer og uterom, skaper vi et spennende lokalmiljø, og unngår med dette å begrense prosjektet til en monofunksjonell og ensartet rekke av bygninger.

  Konseptet legger til rette for en langsiktig og fleksibel utbygging som kan tilpasses etter marked og etterspørsel. Bessaker har en sterk identitet som en innovativ og fremtidsrettet bygd, og er et godt eksempel på at satsing på bygdeutvikling har gitt avkastning og skapt et bedre bygdemiljø, økt trivsel og lokal optimisme. Dette prosjektet vil være en del av denne utviklingen og vil bidra til økt verdiskaping, bosetting og turisme gjennom en moderne og miljøbevisst utvidelse av det eksisterende anlegget.